Engholmene Business Centers beliggenhed tæt på boliger og skoler er i høj kurs hos mange virksomheder

Den rigtige beliggenhed er helt afgørende for langt de fleste virksomheder. Det har nemlig betydning for, hvor stor succes de har med at tiltrække og fastholde kunder såvel som medarbejdere. Engholmene er et eksempel på en stigende tendens, hvor man blander bolig og erhverv, fordi det skaber en positiv synergi, der går begge veje.

Gode trafikale adgangsforhold er en væsentlig faktor for både ansatte og besøgende. Det omgivende miljø er blevet et parameter, der har fået stor betydning for rangeringen af en virksomheds beliggenhed. Når vi ser tilbage på den måde, vi organiserede vores byer på for blot nogle få årtier siden, var der en mere tydelig opdeling mellem områder med erhverv, industri, handelsliv og beboelse. Den opdeling opløses mere og mere i nutidens byplanlægning. Her stræber man bevidst efter at blande boligbyggeri med virksomheder og handelsliv, fordi det giver et varieret og levende miljø, som kommer alle parter til gode. Både forskning og erfaring viser nemlig, at på den måde, som vores samfund fungerer i dag, opnås der store gevinster, når virksomheder ligger side om side med boliger, skoler, institutioner og rekreative områder.

Tiltræk de bedste medarbejdere med en attraktiv beliggenhed i Engholmene Business Center

En beliggenhed, hvor man er tæt på både kvalificeret arbejdskraft, kulturtilbud, rekreative områder, caféer, restauranter og gode transportforbindelser, giver et væsentligt bidrag til en virksomheds vækst, fordi en virksomhed også identificeres med det, der omgiver den. På Engholmene har man valgt at placere boligejendomme og virksomhedsbyggeri sammen. Derigennem skabes optimale forhold for et aktivt og dynamisk bykvarter med plads til et levende lokalt handelsliv, sociale aktiviteter, fritids- og kulturtilbud, som kommer både beboere og virksomheder til gode. De fleste virksomheder er i konkurrence med andre om at tiltrække den bedste arbejdskraft, og her har arbejdspladsens beliggenhed en stor betydning. For mange mennesker betyder det meget, at deres arbejdsplads ligger et sted hvor der er liv og aktivitet og har noget at byde uden for arbejdstid. Det kan være muligheder for at købe ind på vej hjem fra arbejde, en hyggelig café eller frokostrestaurant til kundemødet, en plet i solen på kajen, hvor man kan nyde sin pause eller en fredags øl med kollegerne. På Engholmene skaber vandet og den maritime stemning desuden nogle helt unikke rammer, der giver Engholmene Business Center en beliggenhed ud over det sædvanlige.

To nye skoler på vej nær Engholmene og Engholmene Business center

De mange nye tilflyttere på Engholmene er medvirkende til, at behovet for nye skoler og institutioner i området er stigende. To af Københavns kommende skolebyggerier bliver netop opført nær Engholmene. Det er tiltag som disse, der styrker den positive udvikling i området, for med de to nye skoler følger moderne idrætsfaciliteter og et levende lokalmiljø. Det er med til at gøre området attraktivt for både beboere og virksomheder. De to skoler, som begge skal stå klar til at åbne i 2024, vil med hver deres særlige profil tilføre området faciliteter, der kommer alle områdets brugere til gavn. Ved Sluseholmen har Københavns Kommune planer om en grøn skole med bypark på taget, og i Kødbyen får den kommende skole en stærk madprofil. Det har en stor værdi for områdets beboere, men også for de virksomheder, som holder til på Engholmene, for med skolebyggerierne skabes der endnu mere liv og aktivitet i området. Det er en forventning, man deler med Københavns Kommune, der står bag de kommende skolebyggerier.

”Når de nye skoler på Sluseholmen og i Kødbyen slår dørene op, bliver der skabt nyt liv og aktivitet i lokalmiljøet. Området bliver uden tvivl mere attraktivt, og det vil tiltrække nye beboere og erhvervsdrivende. Jeg er sikker på, det har en positiv effekt, at skolerne og erhvervslivet ligger side om side, for det giver basis for samarbejde om alt fra madskole til virksomhedsbesøg”, siger byggechef Kasper Graa Wulff, Byggeri København.

På Engholmene bliver virksomheden en del af et aktivt lokalområde i vækst

Engholmende er i udvikling og oplever hele tiden, at der kommer nye initiativer til. Det er et område, der endnu ikke har udnyttet sit fulde potentiale, fordi alting er i vækst. Allerede nu er det tydeligt, hvordan det summer af liv. Familier på vej til skole og på arbejde, beboere der fællestræner på kajen eller er på vej ned til vandet for at tage sig en frisk dukkert. En hundelufter på morgentur og en håndværker, der er ved at gøre et erhvervslokale klar til at åbne. Engholmene Business Center har en beliggenhed, som både har bynær placering, gode trafikale forhold og er en del af et levende og dynamisk lokalmiljø i vækst.